English   |   Kontakt
 
 
 
Forumi Nderkombetar per Zhvillimin e Qendrueshem te Rajonit te Lugines se Vjoses.
Ne Permet,13 tetor 2017 u organizua Forumi Nderkombetar per Zhvillimin e Qendrueshem te Rajonit te Lugines se Vjoses. Pjesemarres ishin kryetaret e nente bashkive te pershkuara nga Lumi Vjosa nga malet e Pindit ne Greqi deri ne grykederdhjen ne Detin Adriatik. Perfaqesues te institucioneve qendrore dhe vendore, agjenci kulturore dhe rrjete mjedisore te vendit dhe nderkombetare, institucione financiare, bota akademike, etj ishin gjithashtu te pranishem ne panelet e forumt.   Forumi eshte i pari ne llojin e tij, qe vlereson, se mundesite me te medha te zhvillimit te qendrueshem ekonomik, eshte konsiderimi i Rajonit te Lumit Vjosa si nje te tere dhe duke tejkaluar kufijte shteterore Shqiperi-Greqi. Ne Forum u diskutuan potencialet, problematikat dhe zgjidhjet e mundshme, qe paraqet Rajoni i pershkuar nga Lumi Vjosa. Shqetesim i vecante nga te pranishmit perfaqesues te njesive vendore, rrjeteve mjedisore te shoqerise civile, etj u shreh politikat koncesionare te ndjekura ne vite ne ndertimin e HEC ne rrjedhat anesore te tij, perpjekjet per ndryshimin e rrjedhjes se Vjoses ne Konice per ta drejtuar drejt liqent te Janines, ndehyrjet ne Gryken e Kelcyres, kanionet e Nivices, etj. Mbi te gjitha shqetesimi u shpreh per nderhyrjet per ndertimin e HEC ne trupin kryesor te Lumit si ne Kalivac dhe Pocem. Arsye kryesore per problematikat e krijuara u drejtuan ne rolin e munguar te Ministrise se Mjedisit per perllogaritjet e gabuara dhe jo sipas standarteve nderkombetare te kostove mjedisore, qe jane kusht kryesor per te gjitha lejet koncesionare. Ne forum u kerkua permiresimi sa me i shpeje i legjislacionit mjedisor sipas standarteve te BE. N e Forum u vleresuan nderhyrjet permiresuese ne kuader te nismes per rilndjen urbane dhe fillimi i ndertimit t planeve urbanistike ne perputhje me parimin e ruajtjes se vlerave mjedisore, kulturore dhe artistike te rajonit. Ne mbeshtetje te zhvillimit te qendrueshem ekonomik te lugines se Vjoses dhe vleresimit te plote financiar sipas modeleve me te mira nderkombetare u shpreh eehe nga z. Arben Malaj , rektor i Universitetit Luarasi. Politikat dhe bashkveprimi ndermete njesive vendore si dhe me qeverite perkatese per ruajtjen dhe permiresimin e vlerave te medha mjedisore dhe trashegimise se shumte kulturore, artistike te Rajonit te Lumit Vjosa, si mundesi per zhvillimin e industrise turistike, agroturizmit, bujqesise, blegtorise, artizanatit, sporteve, etj, jane temat, qe u trajtuan ne event.. Ne forum u nenshkrua Memorandumi i Bashkepunimit per Zhvillimin e Qendrueshem te Lumit Vjosa nga kryetaret e nente bashkive te Greqise dhe Shqiperise.   Lumi Vjosa, i njohur ne te gjitha guidat e industrise turistike boterore, si lumi i vetem i eger ne Europe shoqeruar edhe me vlerat e larta mjedisore dhe natyrore te rajonit,qe ai pershkon, perben nje pasuri te jashtezakonshme mireqenie per qytetaret dhe ekonomine kombetare.   Forumi organizohet nga Konfindustria me mbeshtetjen institucionale te disa ministrive, disa agjencive qendrore dhe Bashkise Permet. Forumi u ra dakort te jete i pervitshem me sistem rotacioni ne bashkite e Rajonit te Lumit Vjosa ne Shqiperi dhe Greqi.  
 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, 18 qershor Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Tetor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara