English   |   Kontakt
 
 
 
Pakete Fiskale 2007
Konfindustria njofton se ne mbremjen e  dates 9/7/2007 Kuvendi  Shqiperise miratoi nen per nen Paketen Fiskale 2007, nderkohe qe ishte miratuar ne parim disa dite me pare. Ne Paketen Fiskale u morren parasysh pothuajse te gjitha kerkesat kryesore te Konfindustrise, duke shenuar keshtu nje sukses te plote. Eshte per tu shenuar qe kerkesat e Konfindustrise pas sqarimeve dhe kontakteve te drejtperdrejta, u miratuan me konsensus nga te gjitha partite politike kryesore parlamentare.
Shenohet para se gjithash precedenti shume pozitiv i ndihmes konkrete per industrine prodhuese shqiptare nepermjet favorizimit te saj kundrejt prodhimeve te importit nepermjet politikes se akcizave, sipas propozimeve te Konfindustrise. Kemi te bejme me rastin e pare te ketij lloji ne politiken ekonomike shqiptare, qe i hap rrugen dhe perseritjes edhe per sektore te tjere te industrise shqiptare. Nga Paketa Fiskale 2007 shenojme si perfitues kryesore te kerkesave te Konfindustrise:
- Industrine e prodhimit te veres dhe pijeve alkoolike. Jo vetem u be e mundur qe Konfindustria te shmangte rritjen e bere fakt nga Qeveria Shqiptare te akcizave qe shkonin ne intervalin 40%-150%, por njekohesisht nje barre e tille e diferencimit te akcizes, ju kalua importuesve, qe kalojne sasine e prodhimit te percaktuar nga Konfindustria bazuar ne interesat e industrive shqiptare.
- Industria e prodhimit te birres. Praktikisht u arrit qe importit ti rritet me 30% masa e akcizes kundrejt prodhimit vendas. Mjaft kerkesa te tjera te Konfindustrise, qe kane te bejne me politiken ekonomike te pergjithshme te vendit u morren parasysh plotesisht ose pjeserisht ne Paketen Fiskale 2007. Konfindustria me plotesimin ne mase te madhe te kerkesave te saj nga Qeveria e Kuvendi i Shqiperise ne Paketen Fiskale 2007, arriti sukses te madh ne konsolidimin si institucioni perfaqesues i industrise vendore dhe partner serioz i qeverisjes ekzekutive dhe parlamentare te te gjitha partive ne pergatitjen e politikave ekonomike.  
 
 

Nisma

+ Data 2021-09-28
Konfindustria njofton, se në 25/9/2021 u organizua Forumi i Parë Ndërkombëtar Investimeve të Vjosës. Në forum ishin të pranishëm Ministria e Mjedisit dhe Turizmit Znj. Mirela Kumbaro, Kryetarë të bashkive të Rajonit të Vjosës nga Shqipëria
[Me shume]
+ Data 2021-07-28
Vjosa Region Investments Forum “ Ecosystem for Sustainable Development. EU Green Agenda. Vjosa actual Emergencies and future Challenges. Technology and Environment. 25/9/2021, Gorge of Kelcyra-Albania
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login


© 2007 - 2021 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara