English   |   Kontakt
 
 
 
Zyra Avokatore&Ligjore
Ofron sherbime ligjore te te gjitha llojeve per bizneset nepermjet Zyres Avokatore&Ligjore te Konfindustrise ne Gjykatat Administrative, Tregtare dhe Civile brenda dhe jashte territorit te Shqiperise, perfshi edhe Arbitrazhin Nderkombetar.
a.    Keshillimi dhe perfaqesimi ne padi gjyqesore te kompanive te vendit dhe te huaja
b.    Themelimi dhe regjistrimi i kompanive me kapital te vendit dhe te huaj ne Republiken e Shqiperise
c.    Mbrojtja dhe regjistrimi i patentave dhe markave tregtare te kompanive te vendit dhe te huaja
d.    Sigurimin e financimeve te huaja dhe/ose te vendit, fondet e investimit, bankat investimeve, bankat tregtare, institucionet financiare te vendit dhe nderkombetare
e.    Kryerjen e sherbimeve te vleresimit financiar/due diligence ne rast te shitje, blerje, krijimit te joint-venture, merger acquisitation, etj.
f.    Keshillime fiskale per kompanite
g.    Listimi ne burse i kompanive,
h.    Pergatitja dhe certifikimi te bilanceve vjetore te kompanive
i.    Pergatitja e planeve te biznesit ne tregun e Shqiperise, Kosoves dhe Rajonin e Ballkanit Perendimor
 
 

Nisma

+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]
+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne [email protected]  
Login
© 2007 - 2024 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara