English   |   Kontakt
 
 
 
Nisma legjislative per krijimin e Gjykatave Administrative te pavarura nga ekzekutivi.
Njoftojme se ne daten 1/2/2008 u zhvillua takimi ndermjet nje perfaqesie te Ministrise se Drejtesise te drejtuar nga Ministri Z. Enkeled Alibej dhe Keshillit Drejtues te Konfindustrise. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne takim ishin:
1- Kerkesa e Konfindustrise per marrjen nga Ministria e Drejtesise dhe Qeveria Shqiptare te nismes legjislative ne kuader edhe te Reformes per Drejtesi per krijimin e Gjykatave Administrative te pavarura nga ekzekutivi, qe sipas shembujve te vendeve te zhvilluara te BE do te duhet te zgjidhin me profesionalizem dhe shpejtesi perballjet e biznesit me institucionet ekzekutive ne nivel qendror dhe vendor. Sistemi gjyqesor i sotem vleresohet si i paafte te perballet me problematiken ne rritje te biznesit dhe nderhyrjet e padrejta te institucioneve shteterore ndaj biznesit ne raste qe kane filluar te shtohen. Sistemi gjyqesor nga praktika e punes se biznesit rezulton se eshte mjaft larg standarteve te sistemit gjyqesor te BE, duke prodhuar keshtu kosto shtese krejt te panevojshme per ekonomine shqiptare ne perballjen e saj me konkurencen e ashper pas nenshkrimit te MSA ne raport me prodhimet e sherbimet e huaja. Domosdoshmeria e krijimit te Gjykatave Administrative te pavarura nga ekzekutivi vjen nga fakti i provuar se - vetem keshtu mund te permiresohet rrenjesisht klima e mirebesimit biznes-shtet si element shume i rendesishem per rritjen e investimeve dhe zhvillimin ekonomik te vendit, -parandalimi me mjete ligjore i abuzimit nga institucionet e ekzekutivit me Ligjin e shumeperfolur te Penaliteteve (tashme te derguar nga Konfindustria ne Gjykaten Kushtetuese) dhe nje sere aktesh te tjera ligjore subjektive ne fushen fiskale si pagat, cmimet, fitimin e references, por edhe perballje te tjera administrative te biznesit me shtetin, qe lene shkak per korrupsion. Ne takim u theksua se Konfindustria ne nismen e saj te filluar me kohe per ndertimin e Gjykates Administrative ka kerkuar zyrtarisht dhe ka siguruar mbeshtetjen institucionale dhe publike te pozites dhe opozites kryesore te vendit, cka do te thote se konsensusi politik eshte i siguruar per ta kthyer ne realitet nje institucion kaq te rendesishem. Konfindustria falenderoi Ministrin e Drejtesise z. Alibej per mbeshtetjen e dhene dhe te shprehur publikisht per angazhimin e tij personal dhe te Ministrise se Drejtesise per ndertimin e Gjykates Administrative si pjese e Reformes ne Drejtesi, por kerkoi afate me konkrete te trupezimit te kesaj nisme mjaft te rendesishme per formimin e klimes se mirebesimit biznes-shtet.

2- Konfindustria paraqiti kerkesen e saj per permiresimin rrenjesor te punes se Sistemit te Permbarimit, duke patur parasysh kohezgjatjen e madhe dhe pengesat e medha qe sjell per biznesin jo vetem marrja e vendimeve gjyqesore perfundimtare, por edhe shtyrjen e pafund te ekzekutimit te ketyre vendimeve. Ministri i Drejtesise Z. Alibej e konsideroi te drejte kerkesen e mesiperme dhe paraqiti masat qe do te ndermerren per sa me siper.
 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, 18 qershor Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Tetor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara