English   |   Kontakt
 
 
 
Keshillohet shtyrja e afatit te zbatimit te TVSH per biznesin e vogel
Konfindustria do ti kerkoje zyrtarisht qeverise shqiptare shtyrjen e zbatimit te TVSH/tatimit te vleres se shtuar mbi kategorine e biznesit te vogel te parashikuar ne 1 prill 2018. Shtyrja e afatit keshillohet te jete fillimi i vitit 2019. Mbeshtetur ne te dhenat zyrtare jane me mijera biznese te vogla, qe sipas Drejtorise se Tatimeve po kalojne me shpejtesi ne mbyllje te sforcuara si pasoje e perfshirjes ne skemen e TVSH.   Konfindustria, duke e mbeshtetur parimisht vlereson, se shtrirja e TVSH mbi biznesin e vogel me qarkullim vjetor mbi 2 milion/leke nuk duhet te ndermerret si nje akt i vecuar, por pjese e nje procesi te mirestudjuar profesional, institucional dhe ligjor per ndikimin e nje mase te tille ne ekonomine dhe mireqenien e qytetareve shqiptare ne afatgjate. Masa e mesiperme ka vetem ndikim te terthorte dhe jo te drejtperdrejte ne uljen e nivelit te informalitetit ne ekonomi. Ne rast te kundert pasojat do te jene mbyllja e disa mijra biznesesh te vogla, qe do te kerkojne mbeshtje sociale papunesie nga buxheti, monopolizim sektorial, rrezikim masiv te prodhimit vendor, qe punon me cikel te mbyllur per tregun e brendshem dhe favorizim i prodhimeve te importit. Gjithashtu, veshtiresia objektive e menaxhimit nga institucionet fiskale pergjegjese te skemes se zgjeruar te TVSH, rrezikon te prodhoje problematika financiare per buxhetin e shtetit dhe njekohesisht rritjen e mundesive per abuzime dhe korrupsion.    
 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, 18 qershor Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Tetor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara