English   |   Kontakt
 
 
 
Kufizimi i monedhes europiane "euro"
Konfindustria shpreh shqetesimin per fushaten joprofesionale institucionale shoqeruese te vendimit te Bankes se Shqiperise per kufizimin e perdorimit te monedhes europiane, qe perkon me zhvleftesimin e forte te saj kundrejt lekut ne masen 0.14 leke brenda dites dhe duke lene te hapur mundesine per spekulime financiare ne dem te interesit publik dhe perfitime kryesisht te kompanive te huaja, qe transferojne fitimet vjetore jashte vendit. Konfindustria vlereson, se eshte kunder vendimit te Bankes se Shqiperise per kufizimin me nderhyrje rregullatore-administrative te perdorimit te monedhes "euro", ne kushtet e mungeses se plote te raporteve kosto-perfitim shoqeruese, qe do te prodhohen ne ekonomine kombetare ne afatgjate .
Konfindustria vlereson, se nderhyrjet institucionale me menyra jashte tregut te lire ne dobesimin e sforcuar te monedhes "euro" dhe te pashoqeruara me masa mbeshtetese, rrezikojne te godasin kategori te gjera te prodhimit vendor dhe te favorizojne grupe te caktuara importesh.
Brenda ekonomise kombetare me te rrezikuara paraqiten sektoret e agroindustrise, kategori te caktuara eksportesh, qytetaret e varur nga remitancat dhe shton kostot krahesuese te kreditimit per bizneset dhe qytetaret shqiptare. Gjithashtu, goditet dhe fuqia konkuruese e vendit ne terheqjen e investimeve te huaja edhe keshtu ne nivele teper te ulta krahesuese me rajonin
 
 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, 18 qershor Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Tetor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara