English   |   Kontakt
 
 
 
Paketa Fiskale 2016

Konfindustria, duke u mbeshtetur ne problematiken e prodhuesve vendore te paraqitur prane saj nga industri te rendesishme te sektoreve te ndryshem te ekonomise, eshte ne fazen e pergatitjes te qendrimit dhe kerkesave te saj ndaj draftit te Paketes Fiskale 2016, qe ndodhet per diskutim ne Kuvendin e Shqiperise. Konfindustria per secilen nga propozimet e kundershtuara te draftit te Paketes Fiskale 2016 do te paraqesi arsyetimin dhe alternativen perkatese, duke filluar me nje nga ceshtjet kryesore dhe me delikate te draftit te PF 2016: perjashtimin e kategorise se biznesit me qarkullim deri 5 milion leke/vit nga tatimet dhe uljen ne 5 % tatim fitimit per biznesin me qarkullim vjetor 5-8 milion leke/vit.


 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, 18 qershor Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Tetor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara