English   |   Kontakt
 
 
 
Shqetesues, stoku i borxhit te shtetit ndaj bizneseve
Konfindustria shpreh shqetesimin e saj lidhur me rifillimin e shpejte te dukurise se krijimit te stokut te detyrime te papaguara te shtetit ndaj bizneseve. Mbeshtetur ne te dhenat e ardhura prane saj nga bizneset dhe te pranuara zyrtarisht edhe nga institucionet pergjegjese ne fund te vitit 2016, vetem vlera e pagesave te pashlyera te TVSH/Tatimit te Vleres se Shtuar ka arritur ne afer 30 milion dollare.
Nese do te shtojme edhe detyrimet e prapambetura per bizneset per punimet ne infrastrukture, detyrimet e pushtetit vendor, etj borxhi i shtetit i krijuar rishtazi ka arritur shumen shqetesuese prej afer 250 milion dollare ne vitin financiar 2016, qe perben mbi 2% te PPB. Konfindustria vlereson, se rikrijimi me shpejtesi dhe ne vlera te larta e detyrimeve financiare te shtetit ndaj biznesit dhe qytetareve, jane shenja te qarta per gjendjen jo te mire te potencialit fiskal te ekonomise kombetare dhe njekohesisht te problematikave ne administrimin e institucionet shteterore pergjegjese. Niveli i larte dhe shpejtesia e krijimit te stokut te detyrimeve financiare te papaguara te shtetit ndaj te treteve ne vitin 2016, paraqet pasoja te renda per biznesin dhe ekonomine kombetare ne vitin ne vazhdim 2017, per me shume kur jemi ne nje vit zgjedhor dhe kushtet e nje krize te zgjatur politike.
 
 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, 18 qershor Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Tetor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara