English   |   Kontakt
 
 
 
Masa per sigurine e parave te shqiptareve

Konfindustria shpreh shqetesimin per numrin e larte dhe ne rritje te dukshme te akteve kriminale te grabitjeve ndaj bankave dhe transportit te mjeteve monetare ne vend. Shqetesimi behet edhe me i thelle, kur vlereson mungesen e plote te pergjegjshmerise dhe mosveprimin e nje numri te tere te institucioneve licensuese shteterore dhe vete sistemit bankar, ne marrjen e masave te sigurise parandaluese ne kushtet e grabitjeve te njepasnjeshme.

Konfindustria vlereson, se shtimi i dukshem i rasteve te grabitjeve te bankave pervec demit financiar dhe garancise per depozitat e qytetareve shqiptare, njekohesisht eshte goditje e paster ne sigurine e te berit biznes ne pergjithesi ne vend me pasoja demesh te medha ekonomike shumepermasore. Sa me siper eshte e qarte, nese vleresojme, se nga grabitjet ne shtim te bankave, duke filluar me rastin e shemtuar ne thesarin e Bankes se Shqiperise, kemi prekje te drejtperdrejt te fuqise konkuruese te Shqiperise ne terheqjen e investimeve te huaja edhe keshtu ne nivel mjaft te ulet.

Konfindustria i kerkon Bankes se Shqiperise si institucioni pergegjes vezhgues dhe rregullator bankar, qe perpara se te merret me politika makro te padobishme ne pjesen derrmuese te tyre, te marri sa me shpejt masat dhe kontrollet e nevojshme per te kerkuar arritjen e domosdoshme ne standartet e sigurise te parave te shqiptareve si detyra paresore e perligjjes historike te krijimit te sistemit bankar, duke filluar nga vetja e saj. Eshte e domosdoshme, qe standartet e domosdoshme te sigurise se bankave dhe investimet perkatese te jene kusht paresor ne licensimin e tyre dhe ne vazhdimesi.

Konfindustria kerkon kryerjen sa me shpejt te permiresimeve ligjore per ti dhene te drejten e patjetersueshme Policise se Shtetit per sigurimin e transportit te vlerave monetare, natyrisht kundrejt pagesave perkatese te institucioneve bankare dhe financiare ne vend.

 

 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, 18 qershor Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Tetor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara