English   |   Kontakt
 
 
   
Cila eshte Konfindustria?
Konfederata e Industrive te Shqiperise/Konfindustria eshte institucioni, qe grupon dhe perfaqeson vetem interesat e industrive te prodhimit&sherbimeve ne vend. Anetare te Konfindustrise jane perfaqesuesit me te rendesishem te industrive shqiptare ne te gjitha fushat si: industria energjetike, industria e kerkimit shfrytezimit dhe perpunimit te naftes. Ne Konfederaten e Industrive te Shqiperise / Konfindustria, ka te drejte te anetaresohet cdo subjekt, person juridik i Shqiperise, me kusht qe t'i perkasi vetem fushes te prodhimit ose ofrues sherbimesh dhe qe: - Pranon statutin e shoqates - Paguan kuotizacionin - Merr miratimin nga Keshilli Drejtues
[Me shume]
 
Cfare sherbimesh ofron Konfindustria per biznesin?
- Konfindustria, nepermjet zyrave/departamenteve te brendshem, operatoreve ne varesi te drejtperdrejte te saj si dhe bashkpunimit afatgjate me partneret e jashtem, ben te mundur dhenien e sherbimeve te integruara dhe me te kualifikuara profesionale ne tregun e Shqiperise dhe Kosoves per te gjitha kerkesat ligjore, financiare, tregtare, fiskale, menaxheriale dhe burimeve njerezore te kompanive te vendit dhe te huaj. Plotesimi i kerkesave te biznesit nga sherbimet e profesionale te ofruara nga Konfindustria eshte nje historia sukses 14 vjecare e deshmur ne dhjetra raste. Konfindustria ofron sherbimet profesionale si me poshte per te gjitha kategorite e bizneseve, por vecanerisht eshte e specializuar ne sektorin e burimeve natyrore, energjise, perpunimit te mineraleve, naftes, infrastruktures rrugore, portuale, aeroportuale, agroindustrise, bujqesise, teknologjise se informacionit. Sherbimet kryesor te Konfindustrise...
[Me shume]
 
Lajmet e fundit
Vonesat ne Kuvendin e Shqiperise‎ te ndalimit te kontratave PPP dhe koncesionare te "pakerkuara"
2019-06-23
Konfindustria shpreh shqetësimin per shtyrjen e rradhës të afatit kohor të miratimit nga Kuvendi i Shqipërisë të ligjit, që ndalon lidhjen e projekteve të tipit PPP/partneritetit publik privat dhe kontratat koncesionare “ të pakërkuara” të parashikuar brenda muajit qershor 2019. Sa më sipër, është shkelja e dytë kohore rradhazi e zotimit qeveritar para FMN/Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe institucioneve të tjera financiare të huaja për ndërprerjen e kontratave koncesionare të tipit të “pakërkuar” në sektorët e infrastrukturës rrugore. Afati i parë ishte muaji shtator 2018.
 
Konfindustria per gjendjen e veshtire te infrastruktures rrugore
2019-06-16
Konfindustria shpreh shqetësimin për gjëndjen e vështirë të një pjese të madhe të sistemit rrugor kombëtar me shenja të dukshme të paaftësisë dhe korrupsionit në përdorimin e burimeve buxhetore të mirëmbajtjes. Problematika të shumta paraqet edhe projekti i mirëmbajtjes së rrugëve i financuar më kredi të Bankës Botërore, që arrin në shumën prej 80 milion euro dhe që tashmë është shpenzuar në të paktën ¼ e tij. Dhjetra milionë euro të tjera cdo vit janë investime të buxhetit të shtetit për mirëmbajtjen e sistemit rrugor. Efektiviteti i ulët i financimeve si dhe korrupsioni i qartë në zbatimin e projekteve të mirëmbajtjes së infrastrukturës rrugore bëhet edhe më i dukshëm dhe i papranueshëm me fillimin e sezonit turistik të vitit 2019...
 
Te gjitha lajmet >
 

Nisma

+ Data 2019-05-17
Krijimi i komisionit hetimor ne Kuvendin e Shqiperise per humbjet ne gjykatat nderkombetare
[Me shume]
+ Data 2019-01-05
Krijimi i Burses Shqiptare te Energjise
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2019-05-02
Konfindustria ne grupin e punes ne projektin e Pergatitjes Politikave Industriale‎ te Rajonit te Ballkanit Perendimor 2018-2019, GIS Gjermani dhe Keshilli Bashkpunimit Rajonal- Sarajeve
+ Data 2019-04-11
Konfindustria pjesemarrese ne sesionin plenar te hapjes se Konferences Esri Italia 2019, Rome, Itali
+ Data 2019-03-07
Konfindustria paraqiti strategjine e saj ne Forumin me teme " Save the Balkan rivers", Parlamenti Europian, Bruksel
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login


 
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara