English   |   Kontakt
 
 
   
Cfare eshte Konfindustria?
Konfederata e Industrive te Shqiperise/Konfindustria eshte institucioni, qe grupon dhe perfaqeson vetem interesat e industrive te prodhimit&sherbimeve ne vend. Anetare te Konfindustrise jane perfaqesuesit me te rendesishem te industrive shqiptare ne te gjitha fushat si: industria energjetike, industria e kerkimit shfrytezimit dhe perpunimit te naftes, industria e nxjerrjes dhe perpunimit...
[Me shume]
 
Cfare mund te bej Konfindustria per Ju?
- Lobing ne qeverisjen vendore dhe qendrore
- Lobing duke modifikuar dhe ndryshuar cdo ligj diskriminues
- Asistence dhe promovim nepermjet kanaleve mediatike
- Asistence per marrjen e licencave , autorizimeve dhe lejeve
- Asistence te specializuar financiare dhe ligjore
[Me shume]
 
Lajmet e fundit
Sondazh mbi shfrytezimin e kapacitetit prodhues
2016-04-10
Konfindustria vlereson, se per vitin 2015 shfrytezimi i kapacitetit prodhues te industrise shqiptare arriti ne nivelin mesatar te 63%. Niveli i mesiperm ishte 3.8% me i ulet krahesimisht me vitin paraardhes 2014...
 
Ulja e borxhit publik
2016-03-27
Konfindustria vlereson, se eshte objektivisht e pamundur per ekonomine shqiptare, qe borxhi publik i vendit te ulet nen masen 60% te PPB deri ne vitin 2019, sikurse kerkohet nga misioni i FMN...
 
Te gjitha lajmet >
 

Nisma

+ Data 2016-02-25
Nisma per sigurimin e standarteve nderkombetare te konkurrences se lire ne tregun shqiptar, luftes kunder korrupsionit, permiresimit te mjedisit te biznesit. Konfindustria nenshkruan marreveshje bashkepunimi me Kontrollin e Larte te Shtetit per shkembim i
[Me shume]
+ Data 2015-12-16
Propozimet e Konfindustrise drejtuar Ministrise se Financave dhe Keshillit te Ministrave per permiresime per Paketen Fiskale 2016
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2016-01-11
ExpoForumi “Projektet lider dhe modelet e reja te menaxhimit te sektoreve strategjike per sigurimin e burimeve financiare alternative”, 24 maj 2016, Tirane
+ Data 2016-01-08
Smart Balkans ExpoForum, do te organizohet me tetor 2016 Tirane
+ Data 2015-06-09
Smart Balkans ExpoForum, do te organizohet me 13 nentor 2015 Tirane
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites: A jemi te vonuar ne krijimin e Tregut Mbarekombetar Shqiptar 7 milionesh? Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al      
Login
 
© 2007 - 2017 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara